روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

عدم تناسب خروجي هاي آموزش و پرورش با نيازهاي بازار كار در فارس
 
بهمن پگاه راد-«خبرجنوب»/ معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس با اشاره به كسب مهارت و اهميت آن در جامعه گفت: اميدوارم بتوانيم با همت همكاران مان در سراسر فارس هنرجوياني را تربيت كنيم كه در آينده در صنايع مختلفي چون هوافضا، خودروسازي، صنايع دفاعي، كشتي سازي و ... بتوانند افتخار آفريني كنند.
رسول قانوني با بيان اين كه تعداد هنرجويان فني و حرفه اي در استان فارس 57 هزار و 564 نفر است كه از اين تعداد 25 هزار و 626 نفر هنرجوي رشته هاي فني و حرفه اي و 31 هزار و 938 نفر در رشته هاي كار دانش مشغول به تحصيل هستند، گفت: تقريباً رتبه فارس در سهم كار و دانش و فني و حرفه اي ٣4 درصد از دانش آموزان متوسطه دوم است.
وي عدم تناسب ورودي و خروجي هاي آموزش و پرورش با نيازهاي جامعه را يكي از مشكلات چندين ساله قلمداد كرد و گفت: با برنامه ريزي همكاران مان در حوزه متوسطه نظري، فني حرفه اي و اداره تكنولوژي آموزشي هر سال روند بهتري را نسبت به سال قبل طي نموده و مشكلات در اين زمينه كمتر
شده است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس ادامه داد: ما بايد در راستاي پيوند زنجيره آموزش و اشتغال الگوي آموزشي مناسبي را طراحي و اجرا نماييم تا بتوانيم آينده كشور را تضمين كنيم.

/انتهاي متن/
   تاریخ: ۲۲:۳۵ - ۰۵/۱۲/۱۳۹۹   بازدید: ۳