روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

عين الهي: تزريق 68 ميليون دُز واكسن
 
در سفر دولت به فارس مطرح شد؛

عين الهي: تزريق 68 ميليون دُز واكسن

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه در تيرماه و مردادماه شاهد مرگ روزانه 700 نفر از هموطنان عزيزمان براثر بيماري كرونا بوديم گفت: از دي ماه 1399 تا تيرماه 1400 تنها 5 ميليون دوز واكسن تزريق شده است اما از مرداد ما سال جاري تاكنون اين رقم به 68 ميليون دوز تزريق واكسن رسيده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجويان ايران» به نقل از فارس، بهرام عين اللهي كه در جلسه مشترك شوراي اداري شهرستان هاي لامرد و مُهر در سالن حافظ فرمانداري لامرد سخن مي گفت با بيان اينكه مردم اين دو شهرستان در تمامي صحنه هاي مهم انقلاب حضوري ماندگار و فعال داشته اند، اظهارداشت: امروز طي سفر به شهرستان هاي جنوبي استان فارس در جريان مشكلات اشتغال، راه، بهداشت و درمان و آب قرار گرفتيم و دولت تمام تلاش خود را براي حل مشكلات به كار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاري فارس از لامرد، بهرام عين اللهي كه در جلسه مشترك شوراي اداري شهرستان هاي لامرد و مُهر در سالن حافظ فرمانداري لامرد سخن مي گفت با بيان اينكه مردم اين دو شهرستان در تمامي صحنه هاي مهم انقلاب حضوري ماندگار و فعال داشته اند، اظهارداشت: امروز طي سفر به شهرستان هاي جنوبي استان فارس در جريان مشكلات اشتغال، راه، بهداشت و درمان و آب قرار گرفتيم و دولت تمام تلاش خود را براي حل مشكلات به كار خواهد گرفت. وي افزود: البته پيش از سفر امروز هيئت دولت به استان فارس، نيز تمامي مشكلات موجود در سطح استان فارس و شهرستان ها مورد بررسي قرار گرفته بود. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه در تيرماه و مردادماه شاهد مرگ روزانه 700 نفر از هموطنان عزيزمان براثر بيماري كرونا بوديم گفت: از دي ماه 1399 تا تيرماه 1400 تنها 5 ميليون دوز واكسن تزريق شده است اما از مرداد ما سال جاري تاكنون اين رقم به 68 ميليون دوز تزريق واكسن رسيده است. عين اللهي اضافه كرد: از آنجايي كه كرونا بسياري از فعاليت ها را مختل نموده بود اما در تزريق واكسن در اين مدت بسيار كوتاه تنها با مشاركت مردمي و شعار ما مي توانيم تحقق پيدا كرد. وي در خصوص مطالبه افزايش حقوق و مزاياي پرستاران نيز بيان داشت: وزارت بهداشت با برقراري فوق العاده حقوق و مزايا موافق است و توسط سازمان برنامه ريزي و بودجه بررسي خواهدشد.

وي افزود: البته پيش از سفر امروز هيئت دولت به استان فارس، نيز تمامي مشكلات موجود در سطح استان فارس و شهرستان ها مورد بررسي قرار گرفته بود.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه در تيرماه و مردادماه شاهد مرگ روزانه 700 نفر از هموطنان عزيزمان براثر بيماري كرونا بوديم گفت: از دي ماه 1399 تا تيرماه 1400 تنها 5 ميليون دوز واكسن تزريق شده است اما از مرداد ما سال جاري  تاكنون اين رقم به 68 ميليون دوز تزريق واكسن رسيده است.

عين اللهي اضافه كرد: از آنجايي كه كرونا بسياري از فعاليت ها را مختل نموده بود اما در تزريق واكسن در اين مدت بسيار كوتاه تنها با مشاركت مردمي و شعار ما مي توانيم تحقق پيدا كرد.

وي در خصوص مطالبه افزايش حقوق و مزاياي پرستاران نيز بيان داشت: وزارت بهداشت با برقراري فوق العاده حقوق و مزايا موافق است و توسط سازمان برنامه ريزي و بودجه  بررسي خواهدشد.
   تاریخ: ۲۰:۱۲ - ۲۲/۰۷/۱۴۰۰   بازدید: ۲