دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

صندوق كارآفريني اُميد چهارمحال و بختياري871 ميليارد ريال تسهيلات اشتغالزايي پرداخت كرد
 
صندوق كارآفريني اُميد چهارمحال و بختياري871 ميليارد ريال تسهيلات اشتغالزايي پرداخت كرد

مدير صندوق كارآفريني اميد استان چهارمحال و بختياري گفت: اين صندوق در سال 1400، يك هزار و 695 فقره تسهيلات به ارزش 871 ميليارد ريال براي ايجاد 2 هزار فرصت شغلي جديد پرداخت كرد.

بيرانوند افزود: يك هزار و 695 فقره تسهيلات پرداختي سال 1400 مربوط به بخش هاي كشاورزي، صنعت، خدمات، صنايع دستي، ضروري و مسكن بود و توسعه اشتغال خُرد در روستاها بود كه از اولويت هاي صندوق كارآفريني اميد چهارمحال و بختياري در پرداخت اين تسهيلات بود.

وي ادامه داد:رسالت صندوق كارآفريني اميد چهارمحال و بختياري در سالجاري حمايت از طرح هاي خُرد و كوچك روستايي و طرح هاي دانش بنيان است و با استفاده از ظرفيت هاي مالي تبصره 18 قانون بودجه و انعقاد تفاهم نامه با دستگاه هاي اجرايي بدنبال كاهش فقر و ايجاد اشتغال مولد در استان است.

بيرانوند يادآور شد: با توجه به شعار سال و اهميت زيادي كه اشتغال براي دولت دارد، استان چهارمحال و بختياري كه از ظرفيت هاي مناسبي در زمينه هايي مانند كشاورزي و گردشگري برخوردار است مي تواند درصد قابل توجهي از اعتبارات را جذب كند.

وي خاطر نشان كرد: اين صندوق ،با كميته امداد حضرت امام(ره)،سازمان بهزيستي،جهاد كشاورزي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي،اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي،اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان فني و حرفه اي و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تفاهم نامه هايي براي پرداخت تسهيلات به امضا رسانده است كه مبالغ تسهيلات اختصاص يافته در سال 1400 در مجموع 140 ميليارد تومان است.

وي تاكيد كرد: بخش عمده اين تسهيلات در زمينه تبصره 18 بودجه عمومي كشور و تعهدات دولت در حوزه اشتغال و بخش ديگر آن در زمينه توانمندسازي جوامع محلي براي توسعه زنجيره ارزش است.

بيرانوند با اشاره به اينكه بخشي از تسهيلات صندوق كارآفريني اميد در سال 1400 براي احياي واحدهاي غيرفعال و نيمه فعال اختصاص پيدا كرد، گفت:بر اساس تفاهم نامه اي كه در حضور معاون اول رييس جمهور با اين صندوق به امضا رسيد، مقرر شد اين صندوق عهده دار احياي يك هزار واحد غيرفعال و نيمه فعال در كشور شود و استان چهارمحال و بختياري سال گذشته 12 طرح با 162فرصت شغلي را با پرداخت تسهيلات سه ميليارد و 600 ميليون تومان به چرخه توليد بازگرداند.

مدير صندوق كارآفريني اُميد چهارمحال و بختياري افزود: امسال نيز اين صندوق با برنامه ريزي هاي انجام شده دست كم 20 طرح راكد غيرفعال و نيمه فعال استان را به چرخه توليد باز خواهد گرداند.

بيراوند با بيان اين كه امسال، سال بسيار مهمي براي فعاليت صندوق كارآفريني اميد محسوب مي شود، گفت: اعتبارات پرداخت تسهيلات صندوق در سال آينده، حدود 10 برابر متوسط اعتبارات سال هاي گذشته رسيده است و چهارمحال و بختياري به عنوان يك استان كمتربرخوردار سهم بيشتري از اين تسهيلات را نسبت به سال گذشته دارد.

وي افزود: سرانه جذب تسهيلات صندوق كارآفريني اميد چهارمحال و بختياري به صورت ميانگين 4.3% تسهيلات تخصيص يافته از محل ظرفيت هاي مالي تبصره 18 بودجه عمومي دولت است.
   تاریخ: ۱۲:۵۰ - ۲۲/۰۱/۱۴۰۱   بازدید: ۱۴۷