دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

ايجاد هزار فرصت شغلي جديد با پرداخت تسهيلات اشتغالزايي
 
ايجاد هزار فرصت شغلي جديد با پرداخت تسهيلات اشتغالزايي

سرپرست مدير صندوق كارآفريني اميد استان خراسان جنوبي گفت: پارسال 112 ميليارد تومان تسهيلات اشتغالزايي به متقاضيان پرداخت شد.
براتي افزود: اين تسهيلات به 3 هزار و 119 طرح اشتغالزايي در مناطق شهري، روستايي و عشاير پرداخت شد.
به گفته وي با پرداخت اين تسهيلات براي هزار نفر فرصت شغلي جديد و دو هزار و 119 نفر ثبيت اشتغال انجام شد.
براتي افزود: اين تسهيلات به 623 فقره طرح كشاورزي، هزار و 297 طرح خدمات، 499 طرح صنعت و 700 طرح در بخش ضروري و ساير پرداخت شد.
به گفته وي اين تسهيلات به طرح هاي مختلف از جمله پارچه فروشي، صنايع دستي، تراش سنگ، حمايت از زنان سرپرست خانوار، گردشگري، صنايع كوچك و مشاغل كوچك، حوزه فناوري و اطلاعات و گياهان دارويي و جهاد كشاورزي پرداخت شده است.
وي سقف اين تسهيلات را از 20 ميليون تومان تا 4 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: نرخ سود اين تسهيلات از 4 تا 6 درصد و بازپرداخت 3 تا 7 ساله با توجه به نوع طرح و مبلغ پرداختي متفاوت است.
   تاریخ: ۱۴:۴۴ - ۲۳/۰۱/۱۴۰۱   بازدید: ۳۶۰