دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

ارائه تسهيلات اشتغال آفرين به معرفي شدگان كميته امداد امام خميني و بهزيستي
 
ارائه تسهيلات اشتغال آفرين به معرفي شدگان كميته امداد امام خميني و بهزيستي

صمصامي مدير صندوق استان در ديدار با مديران كميته امداد امام خميني و بهزيستي استان با بيان اين مطلب گفت: با توجه به تفاهم نامه صندوق با اين دو نهاد، شرايط براي پرداخت تسهيلات به كارآفرينان معرفي شده فراهم شده است.

صمصامي با اشاره اينكه پرداخت تسهيلات در سه بخش ايجاد، توسعه و سرمايه در گردش خواهد بود، افزود: تسهيلات از طريق اين دو تفاهم نامه براي همه افراد واجد شرايط پرداخت مي شود و تنها كارمندان دستگاه هاي دولتي نمي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.

وي با تاكيد بر نظارت مستمر صندوق كارآفريني اميد از طرح هاي در دست اجرا، اظهار داشت: با توجه به اينكه پرداخت تسهيلات به صورت دو مرحله اي است، بخش دوم تسهيلات تنها با ارائه گزارش پيشرفت طرح كه كميته نظارت آن را تهيه مي كند پرداخت مي شود.
مدير صندوق كارآفريني اميد سيستان و بلوچستان با بيان اينكه نرخ سود تسهيلات اين دو تفاهم نامه 10 درصد و از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 كشور تعيين شده است، گفت: سقف پرداخت تسهيلات از محل تفاهم نامه با كميته امداد در قسمت مشاغل خرد و خانگي تا پنج ميليارد ريال و در قسمت كارآفريني و كارفرمايي تا سقف پنجاه ميليارد ريال و در تفاهم نامه با بهزيستي به ترتيب تا سقف دو ميليارد ريال و پنج ميليارد ريال است.
گفتني ست، متقاضيان براي ارائه درخواست بايد به كميته امداد و بهزيستي مراجعه كنند.
   تاریخ: ۱۸:۴۵ - ۲۳/۰۱/۱۴۰۱   بازدید: ۳۶۷