روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir
آب و توسعه پایدار
نشریه علمی ترویجی
jwsd.um.ac.ir
سخن تازه
هفته نامه سیرجان
www.sokhanetazeh.com
آب و فاضلاب
فصلنامه علمی پژوهشی
www.wwjournal.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
اتحاد جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.ettehadjonoub.ir
سرند
ماهنامه تحلیلی
www.sarandmonthly.com
آتشکار
هفته نامه داخلی ذوب آهن اصفهان
www.esfahansteel.com
سیروان
هفته نامه استان کردستان
www.sirwanweekly.com
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
شهر آوا
نشریه داخلی بانک شهر
www.shahr-bank.ir
آزمایشگاه و تشخیص
فصلنامه علمی تخصصی
www.labdiagnosis.ir
شهرآرا محله
هفته نامه محلی شهرداری مشهد
www.shahrara.com
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
شهریران
هفته نامه استان اصفهان
اطلاعات بورس
هفته نامه اقتصادی
صبح ایرانیان
هفته نامه
www.sobheiranian.ir
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
آفتاب جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.aftabjnews.ir
صدای آزادی
هفته نامه غرب کشور
www.balout.ir
افق اقتصاد
دو هفته نامه اقتصادی
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
افق حوزه
هفته نامه خبری حوزه های علمیه
www.ofoghhawzah.com
عصر بوشهر
هفته نامه استان بوشهر
www.sedayostan.ir
اقتصاد و بیمه
ماهنامه اقتصادی
www.eghtesadobimeh.ir
فناوری نانو
ماهنامه معاونت علمی ریاست جمهوری
www.nano.ir
اكتشاف و تولید نفت و گاز
ماهنامه علمی شركت ملی نفت
ekteshaf.nioc.ir
قاب کوچک
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
قفسه کتاب
ضمیمه کتاب روزنامه جام جم
www.jamejamonline.ir
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
كلیك
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
امنیت فناوری اطلاعات
ماهنامه فناوری اطلاعات
newsroom.shabakeh.net
كیاست
هفته نامه سراسری
www.kiyasat.com
امید زندگی
مجله امید زندگی
گزارش ارزی
نشریه بانک مرکزی
www.cbi.ir
آینده نگر
ماهنامه اتاق بازرگانی تهران
www.tccim.ir
گنجینه اسناد
فصلنامه علمی پژوهشی
ganjineh.nlai.ir
آیینه یزد
هفته نامه استان یزد
www.ayazd.com
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
بندر و دریا
ماهنامه حوزه صنعت حمل و نقل دریایی
bandarvadarya.pmo.ir
مطالعات راهبردی
فصلنامه مرکز بررسی های استراتژیک
www.css.ir
پاسارگاد
هفته نامه استان کرمان
www.pasargadnews.ir
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
مناطق آزاد
هفته نامه اقتصادی
www.freezonesnews.com
پیک برق
هفته نامه داخلی توانیر
www.tavanir.org.ir
مهدیار
هفته نامه آذربایجان شرقی
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
میراث جرون
هفته نامه جنوب کشور
www.mirasjaron.ir
پیوست
ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی فرهنگی
www.peivast.com
نارنجی
هفته نامه داخلی سایپا
www.saipa-azin.com
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
تپش
ویژه نامه هفتگی حوادث و آسیب های اجتماعی جام جم
press.jamejamonline.ir
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
چاردیواری
نشریات جام جم
press.jamejamonline.ir
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
چوک
ماهنامه الکترونیک ادبیات داستانی
www.chouk.ir
نسل چهارم
ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.4gnews.ir
حیات طیبه
هفته نامه تخصصی ولایت ایثار شهادت
www.afsaran.ir
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
نوجوانه
ضمیمه نوجوان جام جم
press.jamejamonline.ir
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
نوسان
هفته نامه استان اصفهان
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir
نی ریزان فارس
هفته نامه شهر نی ریز
www.neyrizanfars.com
رفاه
ماهنامه داخلی بانک رفاه کارگران
www.refah-bank.ir
هفتواد
هفته نامه استان کرمان
www.haftvadnews.ir
زرین مهر
هفته نامه زرین شهر
همبستگی ملت
هفته نامه استان البرز
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
وطن یولی
دوهفته نامه فرهنگی