روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
۴ دی
هفته نامه فومن
www.4dey.ir
رشد مدیریت مدرسه
ماهنامه آموزشی تحلیلی رشد
www.roshdmag.ir
آب و فاضلاب
فصلنامه علمی پژوهشی
www.wwjournal.ir
رفاه
ماهنامه داخلی بانک رفاه کارگران
www.refah-bank.ir
اتحاد جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.ettehadjonoub.ir
زندگی سلام
ضمیمه روزنامه خراسان
zendegisalem.khorasannews.com
اتل متل
دو هفته نامه کودکان
www.atalvamatal.ir
سامان
ماهنامه سازمان امور مالیاتی
www.intamedia.ir
آتیه نو
نشریه سازمان تامین اجتماعی
www.tamin.ir
سپهر بردسیر
هفته نامه استان کرمان
www.sepehrbrd.ir
اخبار آزمایشگاهی
ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
www.medlabnews.ir
سخن تازه
هفته نامه سیرجان
www.sokhanetazeh.com
آزمایشگاه و تشخیص
فصلنامه علمی تخصصی
www.labdiagnosis.ir
سرافرازان
هفته نامه سراسری
www.sarafrazannews.ir
استقامت
هفته نامه جنوب شرق کشور
www.esteghamatnews.ir
سلامت
هفته نامه سلامت
www.salamat.ir
اطلاعات هفتگی
هفته نامه اطلاعات
www.ettelaat.com
سیروان
هفته نامه استان کردستان
www.sirwanweekly.com
اعتبار
هفته نامه سیاسی اقتصادی
www.etebaronline.com
شما
هفته نامه حزب موتلفه اسلامی
www.shoma-weekly.ir
آفتاب جنوب
هفته نامه جنوب کشور
www.aftabjnews.ir
شهر آوا
نشریه داخلی بانک شهر
www.shahr-bank.ir
افق حوزه
هفته نامه خبری حوزه های علمیه
www.ofoghhawzah.com
شهرآرا محله
هفته نامه محلی شهرداری مشهد
www.shahrara.com
اكتشاف و تولید نفت و گاز
ماهنامه علمی شركت ملی نفت
ekteshaf.nioc.ir
شیرگان
هفته نامه سیرجان
آمایش سرزمین
دوفصلنامه دانشگاه تهران
jtcp.ut.ac.ir
صبح صادق
هفته نامه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
www.ssweekly.ir
آمایش محیط
فصلنامه پژوهشی
ebtp.malayeriau.ac.ir
صدای جامعه
هفته نامه خبری تحلیلی
www.sedayejaameh.com
آیت ماندگار
دوهفته نامه سیاسی اجتماعی
www.tadbir24.ir
عصر ارتباط
هفته نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictnews.ir
ایران پترولیوم
نشریه انگلیسی صنعت نفت
www.iranpetroleum.ir
قاف قلم
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
www.hamraznews.ir
آینده نگر
ماهنامه اتاق بازرگانی تهران
www.tccim.ir
قفسه کتاب
ضمیمه کتاب روزنامه جام جم
www.jamejamonline.ir
آیینه یزد
هفته نامه استان یزد
www.ayazd.com
كارآفرینی امید
ماهنامه داخلی صندوق كارآفرینی امید
www.karafariniomid.ir/internalmagazine
بانک و مسکن
هفته نامه خبری، آموزشی بانک مسکن
www.bank-maskan.ir
گزارش ارزی
نشریه بانک مرکزی
www.cbi.ir
بنادر و دریانوردی
ماهنامه داخلی سازمان بنادر ودریانوردی
www.pmo.ir
مجلس و راهبرد
فصلنامه مرکز پژوهش های مجلس
nashr.majles.ir
بندر و دریا
ماهنامه حوزه صنعت حمل و نقل دریایی
bandarvadarya.pmo.ir
مجله دانشکده پزشکی اصفهان
هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
jims.mui.ac.ir
پاسارگاد
هفته نامه استان کرمان
www.pasargadnews.ir
مشعل
هفته نامه روابط عمومی وزارت نفت
mashal.mop.ir
پیام آب نوش
نشریه داخلی آب و فاضلاب شیراز
abfa-shiraz.ir
مطالعات ملی کتابداری
فصلنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
nastinfo.nlai.ir
پیام کارآفرین
ماهنامه داخلی بانک کارآفرین
www.karafarinbank.ir
نارنجی
هفته نامه داخلی سایپا
www.saipa-azin.com
پیک برق
هفته نامه داخلی توانیر
www.tavanir.org.ir
نامه امیر
هفته نامه استان مرکزی
www.namehamir.ir
پیک سنجش
هفته نامه سازمان سنجش آموزش کشور
peyk.sanjesh.org
نخست
هفته نامه استان خراسان رضوی
www.nakhostnews.ir
پیوست
ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی فرهنگی
www.peivast.com
نخست ورزشی
هفته نامه ورزشی و هنری
www.nakhostnews.ir
تاسیسات نیوز
هفته نامه الکترونیکی تاسیسات
www.tasisatnews.com
ندای یزد
هفته نامه استان یزد
nedayeyazd.blog.ir
چوک
ماهنامه الکترونیک ادبیات داستانی
www.chouk.ir
نسل چهارم
ماهنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.4gnews.ir
حمل و نقل
هفته نامه تخصصی حمل و نقل
www.transportationweekly.ir
نسیم امید
هفته نامه سیرجان
www.nasimsirjan.ir
خط حزب الله
هفته نامه موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
farsi.khamenei.ir
نگارستان
هفته نامه استان کرمان
www.negarestannews.com
خون
فصلنامه مرکز تحقیقات انتقال خون
www.bloodjournal.ir
نوجوانه
ضمیمه نوجوان جام جم
press.jamejamonline.ir
راهبران
ماهنامه سازمان راهداری
www.rmto.ir
نی ریزان فارس
هفته نامه شهر نی ریز
www.neyrizanfars.com
رشد آموزش تربیت بدنی
فصلنامه تربیت بدنی
www.roshdmag.ir
هفتواد
هفته نامه استان کرمان
www.haftvadnews.ir
رشد فناوری
فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد
www.roshdefanavari.ir
وخارزم
نشریه داخلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
www.khig.ir