روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

احيا و فعال سازي 226 معدن از ابتداي سال تا 20 بهمن
 
درآمد نيوز- مجري طرح احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس خبر داد: عملكرد احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك، از اهداف پيش بيني شده، فراتر رفت. به گفته جعفري، از ابتداي سال تا 20 بهمن ماه امسال، معادل 113درصد اهداف طرح، محقق شده است. نوشته احيا و فعال سازي 226 معدن از ابتداي سال تا 20 بهمن ...
احيا و فعال سازي 226 معدن از ابتداي سال تا 20 بهمن
درآمد نيوز- مجري طرح احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس خبر داد: عملكرد احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك، از اهداف پيش بيني شده، فراتر رفت. به گفته جعفري، از ابتداي سال تا 20 بهمن ماه امسال، معادل 113درصد اهداف طرح، محقق شده است.

مجري طرح احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس خبر داد: عملكرد احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك، از اهداف پيش بيني شده، فراتر رفت. به گفته جعفري، از ابتداي سال تا 20 بهمن ماه امسال، معادل 113درصد اهداف طرح، محقق شده است.

احيا و فعال سازي 226 معدن از ابتداي سال تا 20 بهمن

به گزارش درآمد نيوز از روابط عمومي ايميدرو، سيد رضا عظيمي در جلسه بررسي عملكرد طرح احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك، با اعلام اين خبر افزود: از ابتداي سال تا تاريخ ياد شده، 226 معدن در سراسر كشور احيا و فعال شده اند يا با اقدامات زيرساختي، توسعه يافته اند؛ اين در حالي است كه براي سال جاري احيا و فعال سازي 200 معدن از سوي ايميدرو پيش بيني شده بود.

اشتغال مستقيم و افزايش توليد

عظيمي گفت: طي مدت مورد بررسي 3005 شغل مستقيم دراين طرح ايجاد شده كه بيشترين آن مربوط به معادن فلزي بوده است. وي ادامه داد: معادن غيرفلزي، سنگ هاي تزئيني و مصالح ساختماني در رتبه هاي بعدي ايجاد شغل قرار دارند.

به گفته عظيمي، حاصل احيا و فعال سازي اين تعداد معدن، افزايش 8٫1 ميليون تن توليد ماده معدني است به طوري كه معادن فلزي بيشترين سهم را در حوزه توليد دارند و پس از آن، معادن غيرفلزي، سنگ هاي تزئيني و مصالح ساختماني هستند.

سرمايه گذاري

وي درباره سرمايه گذاري هاي انجام شده براي اين طرح اظهار داشت: از ابتداي سال تا 20 بهمن ماه جاري، نزديك به 260 ميليارد تومان سرمايه گذاري در اين معادن شده كه حدود نيمي از آن متعلق به معادن فلزي است.

شناسايي 939 محدوده معدني

مجري طرح احيا، فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس در بخش ديگري از سخنانش گفت: طي سال جاري 939 محدوده معدني در اين طرح شناسايي و بر روي 466 معدن اقدام كلينيكي شده است.

عظيمي يادآور شد: از ابتداي اجراي طرح (سال گذشته) تاكنون تعداد 372 معدن احيا و فعال شده اند يا توسعه يافته اند و همچنين 3068 محدوده معدني شناسايي و بر روي 1436 معدن نيز اقدام كلينيكي انجام شده است.
منبع خبر:
درآمد نیوز
   تاریخ: ۲۲:۲۴ - ۰۵/۱۲/۱۳۹۹   بازدید: ۴