روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

شهرك صنعتي خصوصي در فسا راه اندازي مي شود
 
با دستور ورزيرصمت شهرك صنعتي خصوصي راه اندازي خواهد شد.
شهرك صنعتي خصوصي در فسا راه اندازي مي شودبه گزارش خبرگزاري صداوسيما مركز فارس،فاطمي امين وزير صمت در بازديد از يك واحد توليدي ترشيجات در منطقه خرمنكوه فسا گفت: مجموعه واحدهاي توليدي در اين منطقه مي توانند به يك شهرك صنعتي خصوصي تبديل شوند و از مزاياي قانوني اين شهرك ها استفاده كنند.

15 واحد توليدي ديگر در منطقه خرمنكوه فسا مشغول به فعاليت هستند كه پروانه فعاليت ندارند.
در بازديد از اين مجموعه ها دستور يك شهرك نماينده مردم فسا در مجلس شوراي اسلامي هم گفت: در صورت اينكه اين منطقه به يك شهرك تبديل شود علاوه بر رونق اقتصادي، شاهد اشتغال تعداد زيادي از جوانان خواهيم بود.
   تاریخ: ۲۰:۱۳ - ۲۲/۰۷/۱۴۰۰   بازدید: ۴