دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

امضاي تفاهم نامه 210 ميلياردي براي ايجاد اشتغال جامعه هدف در بهزيستي گيلان
 
گيلان امروز- سرپرست اداره كل بهزيستي گيلان با اشاره به تفاهم نامه همكاري چهار جانبه بنيادبركت با وزارت امور اقتصادي و دارايي، و صندوق كارآفريني اميد و سازمان بهزيستي گفت: سهم گيلان از اين اعتبارات 21 ميليارد تومان است كه با هدف اشتغالزايي و توانمندسازي بهزيستي گيلان پرداخت خواهد شد.

به گزارش فارس ، سيد مهدي خدمت بين دانا در جلسه پيگيري وضعيت اشتغال مددجويان بهزيستي در گيلان با بيان اينكه فراهم آوردن شرايط بازتواني افراد تحت پوشش بايد موردتوجه مسؤولان قرار گيرد، اظهار كرد: همكاري بانك ها با مددجويان سازمان بهزيستي و تلاش در جهت تسريع روند دريافت وام كمك شاياني به حل مشكلات اين افراد و استقلال سريع تر و در نتيجه بازتواني آن ها مي كند.

وي با تأكيد بر لزوم توجه به اشتغال و آموزش توسط بهزيستي براي مددجويان گفت: اين مسئله موجب خروج مددجويان از چرخ حمايت توسط سازمان و ارائه خدمات به افراد در نوبت مي شود و در اين طرح مقرر مي شود ليست كاملي از مددجويان نيازمند اشتغال و آموزش توسط بهزيستي استان احصاء و به منظور برنامه ريزي در اختيار تيم اشتغال بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) استان قرار گيرد.

سرپرست اداره كل بهزيستي گيلان با ابراز اميدواري از مؤثر بودن توافقنامه چهارجانبه ميان اداره كل بهزيستي و ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، صندوق كارآريني و امور اقتصاد و دارايي در گيلان افزود: بسيار اميدوارم تا پايان اجراي اين توافقنامه بتوانيم نتيجه عملكرد خوبي در بهره مندي از منابع تبصره 18 براي اشتغال زايي جامعه بهزيستي گيلان استفاده نماييم.

خدمت بين دانا با اذعان به اينكه بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه 1400، منابعي براي سرمايه گذاري و توليد و اشتغال براي بهزيستي استان گيلان در نظر گرفته است، تصريح كرد: اميدواريم نتيجه ي تفاهم نامه اي كه با بنياد بركت، وزارت اقتصاد امور دارايي و صندوق كارآفريني اميد امضاشده است، تا سه ماهه نخست سال 1401 اين اعتبار براي پروژه هاي عملياتي هزينه شود تا شاهد تحول در بخش توانمندي جامعه بهزيستي استان گيلان باشيم.

وي با اشاره به تفاهم نامه همكاري چهار جانبه بنياد بركت با وزارت امور اقتصادي و دارايي، و صندوق كارآفريني اميد و سازمان بهزيستي گفت: سهم گيلان از اين اعتبارات 21 ميليارد تومان است كه با هدف اشتغالزايي و توانمند سازي بهزيستي گيلان پرداخت خواهد شد.

مجري اشتغال اجتماع محور استان گيلان نيز در اين جلسه اظهار كرد:طرح حمايت و توانمندسازي توان خواهان ظرفيتي است كه دربند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 براي رونق اشتغال در حوزه هاي مختلف وجود دارد.كه بر اساس آن ؛دستگاه مربوطه جامعه هدف خود را با توجه به آيين نامه بنياد بركت به تيم اجرايي بنياد بركت در شهرستان هاي هدف اعلام مي كند.
   تاریخ: ۱۹:۵۷ - ۲۱/۰۱/۱۴۰۱   بازدید: ۱۵۲