دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

برگزاري جلسه شوراي هماهنگي رفاه
 
گيرا آنلاين-صبح روز بيست ويكم فروردين ماه ، جلسه شوراي هماهنگي رفاه با حضور مديرعامل صندق كار آفريني اميد و سيدمهدي خدمت بين دانا سرپرست بهزيستي گيلان و ساير اعضاي شورا در محل صندوق كارآفريني اميد برگزار شد. در اين جلسه ضمن تبيين عملكرد سازماني و رسيدگي به امور توانخواهان و جامعه هدف بهزيستي ...
بهزيستي گيلان
برگزاري جلسه شوراي هماهنگي رفاه
گيرا آنلاين-صبح روز بيست ويكم فروردين ماه ، جلسه شوراي هماهنگي رفاه با حضور مديرعامل صندق كار آفريني اميد و سيدمهدي خدمت بين دانا سرپرست بهزيستي گيلان و ساير اعضاي شورا در محل صندوق كارآفريني اميد برگزار شد.

در اين جلسه ضمن تبيين عملكرد سازماني و رسيدگي به امور توانخواهان و جامعه هدف بهزيستي توسط سرپرست بهزيستي گيلان، مقرر گرديد تا بازديد ميداني از منازل مددجويان و توانخواهان توسط رياست و اعضاي شوراي رفاه در جهت تامين نيازها و حل مشكلات جامعه هدف صورت پذيرد.همچنين سيدمهدي خدمت بين دانا در بخشهايي از صحبتهاي خود به قانون تبصره18 تعامل با صندوق كارآفريني و بنياد بركت پرداخت و در خصوص سنوات قابل قبول نيروهاي قراردادي تامين اجتماعي نيز گفتگو و تبادل نظر شد.در پايان نيز درباره همكاري اداره تعاون در خصوص مناسب سازي معابر به منظور رفاه حال توانخواهان بهزيستي تاكيد ويژه شد.
منبع خبر:
گیرا آنلاین
   تاریخ: ۲۲:۴۳ - ۲۱/۰۱/۱۴۰۱   بازدید: ۱۹۶