دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

وجود 750 طرح نيمه تمام در چهارمحال و بختياري
 
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري گفت: هم اكنون، 750 طرح نيمه تمام در استان وجود دارد كه تكميل و بهره برداري از آن ها به بيش از 60 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.


آقاي شهريارپور گفت: سهم چهارمحال و بختياري از توليد ناخالص داخلي كشور، 0.6 درصد است كه نشان مي دهد ظرفيت هاي اين استان هنوز به فعليت نرسيده است، اما با برنامه ريزي دولت اين روند از سال آينده اصلاح خواهد شد.

در دهه هاي گذشته تمامي استان هاي كشور در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به موفقيت هايي دست يافته و در راستاي رشد و توسعه حركت كرده اند و موقعيت مناسب چهارمحال و بختياري در بسياري زمينه ها بين ساير استان هاي كشور نشان از سرعت مناسب توسعه در استان دارد.

بيشتر بخوانيد

- تعيين طرح هاي پيشران براي سفر رئيس جمهور به چهارمحال و بختياري اين استان با سهم يك درصدي از مساحت كشور رتبه 25 و سهم 1.2 درصدي از جمعيت ايران رتبه 26 را در بين استان هاي كشور دارد، اما از نظر سرانه توليد گوشت قرمز رتبه چهار، سرانه توليد شير رتبه سه، سرانه تولبد آبزبان رتبه هفت و نسبت تعداد كارگاه هاي صنعتي رتبه چهار ايران را دارد كه اين شاخص ها به عنوان نمونه، گوياي وضعيت مطلوب استان در بين استان هاي كشور است.

از نظر برخي شاخص ها مانند تعداد بيمارستان به جمعيت رتبه 20، نسبت تعداد دانشجويان آموزش عالي به جمعيت رتبه 18 و ضريب نفوذ بيمه اجتماعي رتبه 17 را دارد.

اين جايگاه ها در نگاه اول رتبه هاي مطلوبي به نظر نمي رسد، اما بايد توجه داشت تلاش براي بهبود اين شاخص ها در دستور كار قرار دارد، اما استان به علت جمعيت و مساحت در رتبه هاي 25 و 26 قرار گرفته است و به همين علت رتبه هاي پايين تر از 20 وضعيت نسبي خوبي است و نشان از جايگاه مطلوب استان در بين استان هاي كشور دارد.

در جهت گيري ها و سياست گذاري هاي لايحه بودجه 1401، تغيير ريل سياست هاي مالي مورد توجه قرار گرفته است كه مي تواند منجر به تغيير در فرآيند بودجه نويسي و تحولات اساسي در وضعيت اقتصادي كشور شود.

يكي از رويكرد هاي اصلي لايه بودجه تكميل و بهره برداري از طرح هاي نيمه تمام است كه سال ها از شروع عمليات اجرايي آن ها مي گذرد.

تسهيل شرايط براي واگذاري اين طرح ها به بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي بخش غيردولتي روند تكميل و بهره برداري از طرح هاي نيمه تمام را تسريع مي كند.

امسال، سه هزار و 900 ميليارد ريال از محل اعتبارات محروميت زدايي به چهارمحال و بختياري اختصاص يافت كه اين اقدام مهم در سال آينده با شدت بيشتري استمرار خواهد داشت.

رشد اقتصادي كشور در لايحه بودجه سال1401، هشت درصد و چهارمحال و بختياري 7.4 درصد هدف گذاري شده و منابع مالي مورد نياز براي تحقق آن پيش بيني شده است.

از مجموع رشد هشت درصدي اقتصادي كشور در سال آينده قرار است 4.5 درصد از محل رشد سرمايه گذاري و 3.5 درصد از محل ارتقاي بهره وري محقق شود.

تحقق اين رشد اقتصادي مي تواند منجر به ايجاد يك ميليون فرصت شغلي جديد در كشور و در نتيجه كاهش نرخ بيكاري شود.

براساس اقدامات انجام شده در سطح ملي و استاني، نرخ رشد اقتصادي براي تمامي استان ها، شهرستان ها هدف گذاري شده و منابع مالي مورد نياز براي تحقق آن پيش بيني شده است.

همچنين برنامه اجرايي براي تحقق رشد اقتصادي 7.4 درصدي چهارمحال و بختياري با 100 هزار ميليارد ريال منابع مالي مورد نياز تدوين و آماده اجرا شده است.

پيشنهاد تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت ايران با تغيير نام صندوق كارآفريني اميد با اهداف بزرگي در لايحه بودجه سال 1401 پيش بيني شده كه زمينه ساز جلب مشاركت بخش خصوصي، نهاد هاي عمومي و بازار هاي پولي و مالي به منظور حمايت از توليد و اشتغال استان ها خواهد شد.

تامين 20 هزار ميليارد ريال براي هر استان، اجازه واريز مازاد درآمد هاي مالياتي و فروش اموال مازاد دولتي به صندوق هاي استاني مي تواند منابع قابل توجهي را براي پشتيباني از توليد و ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار تجهيز و به كارگيري كند.

بر اين اساس صندوق هاي پيشرفت و عدالت در سطح كشور و استان ها تشكيل و از محل منابع آن به صورت تلفيقي با ساير منابع براي ارتقاي رشد اقتصادي استفاده خواهد شد.

سياست دولت سيزدهم، تحقق دو موضوع مهم و محوري عدالت و پيشرفت است كه اين مهم با پياده سازي نقشه راه توسعه يا همان آمايش سرزميني محقق مي شود.

بر همين اساس يكي از رويكرد هاي اصلي سازمان در اجراي سياست هاي دولت سيزدهم، فرهنگ سازي و گفتمان سازي اسناد و آمايش سرزمين است.

انطباق سرمايه گذاري ها در استان براساس اسناد آمايش سرزميني و هدايت فعاليت ها طبق آنچه در سياست ها و جهت گيري هاي آمايش سرزميني توصيه شده است مي تواند به برقراري عدالت اجتماعي منجر شود.
   تاریخ: ۰۰:۵۸ - ۲۳/۰۱/۱۴۰۱   بازدید: ۳۱۶