دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

ايجاد هزار فرصت شغلي جديد با پرداخت تسهيلات اشتغالزايي
 
ايجاد هزار فرصت شغلي جديد با پرداخت تسهيلات اشتغالزايي

سرپرست مدير صندوق كارآفريني اميد استان خراسان جنوبي گفت: پارسال 112 ميليارد تومان تسهيلات اشتغالزايي به متقاضيان پرداخت شد.
براتي افزود: اين تسهيلات به 3 هزار و 119 طرح اشتغالزايي در مناطق شهري، روستايي و عشاير پرداخت شد.
به گفته وي با پرداخت اين تسهيلات براي هزار نفر فرصت شغلي جديد و دو هزار و 119 نفر ثبيت اشتغال انجام شد.
براتي افزود: اين تسهيلات به 623 فقره طرح كشاورزي، هزار و 297 طرح خدمات، 499 طرح صنعت و 700 طرح در بخش ضروري و ساير پرداخت شد.
به گفته وي اين تسهيلات به طرح هاي مختلف از جمله پارچه فروشي، صنايع دستي، تراش سنگ، حمايت از زنان سرپرست خانوار، گردشگري، صنايع كوچك و مشاغل كوچك، حوزه فناوري و اطلاعات و گياهان دارويي و جهاد كشاورزي پرداخت شده است.
وي سقف اين تسهيلات را از 20 ميليون تومان تا 4 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: نرخ سود اين تسهيلات از 4 تا 6 درصد و بازپرداخت 3 تا 7 ساله با توجه به نوع طرح و مبلغ پرداختي متفاوت است.
   تاریخ: ۱۴:۴۴ - ۲۳/۰۱/۱۴۰۱   بازدید: ۲۵۰