روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
  لا رپابليكا ( La Repubblica )
رم، ايتاليا www.repubblica.it