روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
  تايمز ( The Times )
ژوهانسبورگ، آفريقاي جنوبي www.thetimes.co.za