روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
  دیلی تلگراف ( The Daily Telegraph )
لندن، انگلستان www.telegraph.co.uk