روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
  صباح ( Sabah )
استانبول، ترکیه www.sabah.com.tr