روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
  گاردین ( The Guardian )
لندن، انگلستان www.guardian.co.uk