روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
  تورنتو استار ( Toronto Star )
تورنتو ، کانادا www.thestar.com