روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰
  تورنتو استار ( Toronto Star )
تورنتو ، کانادا www.thestar.com