روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید
شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

پيشنهاد سقف 400 ميليون توماني وام مسكن
 
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ميزان تسهيلات مسكن هفته آينده مشخص مي شود، گفت: پيشنهاد ما براي سقف تسهيلات، 400 ميليون تومان در شهر هاي بزرگ است.
سرويس اقتصادي جوان آنلاين: رستم قاسمي در نشست شوراي هماهنگي راه و شهرسازي استان فارس گفت: سفر به استان فارس به اين دليل برنامه ريزي شده است كه گام هاي مشخصي براي رفع مشكل مسكن و شهرسازي در استان برداريم. استان در اين زمينه عقب ماندگي هايي دارد و البته پيشرفت هايي هم مشاهده مي شود. به هر حال به عنوان استاني كه بيشترين شهر هاي كشور در آن قرار گرفته است و مساحت قابل ملاحظه اي دارد، بايد به استان فارس توجه شود.

آزادراه شيراز-اصفهان به زودي بهره برداري مي شود

وي ادامه داد: در جلسه اي كه قبل از سفر برگزار شد، تلاش كرديم كه بودجه اي براي حل مشكلات حمل ونقل استان در نظر گرفته شود. بودجه دولت محدود است و اين واقعيتي است كه در كشور وجود دارد؛ بنابراين بايد متناسب با اين واقعيت گام هاي بزرگ برداريم. با تلاش هايي كه انجام شد اعتبارات مناسبي براي پروژه هاي استان در نظر گرفته شد. از جمله براي تكميل آزادراه اصفهان-شيراز كه به زودي به بهره برداري مي رسد.

قاسمي افزود: پروژه بزرگ ديگري كه جزو مشكلات استان است، محور شيراز-جم-عسلويه است كه اعتبار مناسبي در سفر تصويب شده و احداث باند دوم آن به زودي آغاز مي شود. تأمين بخشي از اين اعتبار را سازمان مديريت برنامه و بودجه تقبل كرده و اعتبارات ديگري هم براي اين پروژه پيش بيني شده است. البته براي بخش هاي ديگر نظير لار نيز اعتبار ديده شد. اين اقدام مي تواند براي استان گام خوبي باشد. هرچند بسياري از اين پروژه ها در دست اقدام است، اما تزريق اين اعتبار مي تواند سرعت خوبي را به اين پروژه ها بدهد. فرصت بسيار خوبي براي استان ايجاد شده و بايد تلاش كنيم از اين فرصت به خوبي استفاده كنيم. ما پيگير دريافت منابع هستيم، اما در استان بايد پيگيري شود كه پروژه ها در زمانبندي مشخص تمام شود.

200 ميليون دلار از محل تهاتر نفت به ساخت راه آهن شيراز-بوشهر اختصاص يافت

وزير راه و شهرسازي با اشاره به بحث حمل ونقل ريلي گفت: در سفر بوشهر رئيس جمهور از قطعه دهم راه آهن شيراز-بوشهر بازديد كرد. اين پروژه يكي از پروژه هاي بزرگ كشور است و بايد بن بست راه آهن شيراز با وصل به بنادر جنوب كشور شكسته شود. در اين سفر اجازه دادند حدود 200 ميليون دلار از محل تهاتر نفت براي اين پروژه در نظر گرفته شده و پروژه فعال شود تا مدل مالي اصلي پيش بيني و باقي مانده اعتبار از روش هاي ديگر تأمين شود. در سفر امروز رئيس جمهور اعلام خواهد شد كه اين پروژه ادامه پيدا خواهد كرد.

وي ادامه داد: تقاضا دارم راهداري اقدامي را براي حل مساله راه هاي روستايي استان انجام دهد. اقدام خوبي كه در بخش راهداري انجام شده با مصوبه جديد شوراي اقتصاد منابع خوبي براي سال آينده در اختيار اين بخش قرار داده مي شود تا 8 درصد باقي مانده از راه هاي روستايي استان نيز آسفالته شود. در مورد نقاط حادثه خيز بايد اقداماتي انجام شده تا تلفات جاده اي كم شود. اعتباري معادل 100 ميليارد تومان براي رفع اين نقاط در استان در نظر گرفته شده كه بايد براي رفع نقاط مهم تر برنامه ريزي شود. براي سال آينده نيز اعتبار خواهيم گرفت تا اين نقاط به صفر برسند. ما مسئول جان مردم هستيم. سال آينده بايد مساله راه هاي روستايي آسفالت نشده و نقاط حادثه خيز در استان به كلي حل شود.

اين وزير دولت سيزدهم با بيان اينكه در بحث هواشناسي با پژوهشگاه هواشناسي استان فارس موافقيم، ادامه داد: استان فارس بايد به عنوان محوريت جنوب كشور در بحث هواشناسي قرار بگيرد، بنابراين تمام پيشنهادات در اين زمينه را تصويب خواهيم كرد. در مورد شهر ها و شهرك هاي جديد نيز اگر مصوبه اي در شوراي عالي معماري و شهرسازي نياز است، تصويب خواهد شد. نبايد شهري در استان فارس داشته باشيم كه مشكل زمين داشته باشد. توسعه شهر صدرا در 400 هكتار نيز بايد هرچه سريع تر انجام شود.

ساخت سالانه يك ميليون مسكن حتماً شدني است

وزير راه و شهرسازي در ادامه به مبحث مسكن اشاره كرد و گفت: ما تعهد كرديم كه سالي يك ميليون مسكن در كشور بسازيم، هرچند كشور به بيش از اين مقدار نياز دارد. خيلي ها فكر مي كنند كه اين كار شدني نيست، اما حتماً شدني است. اكنون سالي 300 تا 350 هزار واحد مسكوني در كشور ساخته مي شود. اين بخشي از نياز كشور است. بخشي از اين نياز در روستا هاي كشور است و بنياد مسكن براي رفع آن تعهد دارد. بخش باقي مانده را ما بايد بسازيم. در قانون جهش توليد مسكن براي دهك هاي يك تا 5 زمين مجاني است و قطعاً اين مساله اجرا مي شود. قانون جهش توليد مسكن كه قانون بسيار خوبي است، اما الحاقيه اي نياز است كه يا به عنوان متمم قانون يا قانون بودجه 1401 به مجلس ارائه خواهد شد. اين قانون امكان مسكن دار شدن مردم را فراهم كرده است.

يك ميليون مسكن در اراضي كنار شهر ها ساخته مي شوند

وي ادامه داد: نبايد براي ساخت مسكن در استان سقف تعيين كنيم. عددي كه تعيين مي شود، نياز مردم است. هرچه قدر مردم نياز داشته باشند بايد مسكن بسازيم. اگر بخواهيم به برنامه زمانبندي برسيم، بايد احداث 2 ميليون واحد مسكوني را شروع كنيم، چون ساخت مسكن يك سال و نيم تا 2 سال طول مي كشد. حدود 600 هزار واحد مسكوني را مردم مي سازند و حدود 1.4 ميليون واحد مسكوني بايد از سوي ما ساخته شود. در قانون به ما اجازه داده شده است كه از زمين هاي متعلق به راه و شهرسازي در درون و برون شهر ها استفاده كنيم؛ بنابراين زمين هايي كه در مجاورت شهر ها هستند را الحاق شده در نظر بگيريد و ثبت نام براي احداث واحد مسكوني در اين زمين ها را شروع كنيد. زمين هاي متعلق به دستگاه هاي دولتي و عمومي نيز بايد شناسايي شود. دستگاه ها موظفند اين زمين ها را در اختيار بگذارند و اگر اين كار را نكنند ظرف دو ماه اداره ثبت مالكيت اين زمين ها را به وزارت راه و شهرسازي منتقل مي كند.

وزير راه و شهرسازي گفت: در بعضي شهر ها 50 درصد از قيمت مسكن براي زمين است كه در اين طرح مجاني در اختيار مردم قرار مي گيرد كه جاذبه بسيار بزرگي است. تسهيلات در نظر گرفته شده در سال 360 هزار ميليارد تومان است و اين عدد متناسب با تورم در سال هاي آتي افزايش پيدا مي كند. هفته آينده در شوراي عالي پول و اعتبار سقف وام تصويب خواهد شد. پيشنهاد ما در شهر ها تا 400 ميليون تومان و در روستا ها تا 250 ميليون تومان تسهيلات ارزان قيمت است. اين مساله كاملاً محاسبه شده و از هفته آينده به بانك ها ابلاغ خواهد شد. براي اقشار ضعيف هم سود كاهش يافته و هر سال بازپرداخت افزايش خواهد يافت. دولت به اين اقشار از طريق صندوقي كه پيش بيني مي شود، كمك خواهد كرد.

عوارض صدور پروانه ساخت حهش توليد مسكن بر عهده دولت است

وي ادامه داد: ما وظيفه داريم بنا بر قانون جهش توليد مسكن خدمات مجاني به مردم ارائه دهيم. از محل منابع خودمان زيرساخت ها را ايجاد خواهيم كرد و براي اخذ پروانه و ماليات تخفيف خواهيم داد. اكنون 40 ميليون تومان ماليات يك واحد مسكوني است كه در اين قانون اين ماليات يك ميليون تومان پيش بيني شده است. هزينه پروانه ساخت را نيز دولت تقبل مي كند. اين بهترين شرايط براي توسعه احداث مسكن در كشور است. بخش مسكن پيشران اقتصاد نيز هست. با شروع احداث اين واحد ها همه كارخانه ها فعال شده و اشتغال ايجاد مي شود. از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از هزينه سبد خانوار متعلق به مسكن است؛ بنابراين اين طرح مي تواند معيشت مردم را نجات دهد. مسكن اولويت دارترين اقدام دولت است و در حال ايجاد ساختار هستيم كه به صورت آنلاين احداث مسكن را پايش كنيم.

بلندمرتبه سازي در شهر هاي كوچك ممنوع شد

قاسمي با اشاره به ضرورت پرهيز از بلندمرتبه سازي در شهر هاي كوچك گفت: در شهر هاي كوچك به دنبال ايجاد ارتفاع نيسيتم و زمين بايد به صورت ويلايي به مردم واگذار شود. در شهر هايي كه زمين كم نيست و كوچك است نبايد اصلاً به سمت ارتفاع سازي برويم كه مردم راحت زندگي كنند.

آئين نامه فرم «ج» تغيير مي كند / ‬ خانه دار هاي سابق هم مي توانند درخواست مسكن دهند

وي افزود: نشاني سامانه جديد ثبت نام مسكن هفته آينده پس از تعيين عدد تسهيلات اعلام مي شود كه مردم بتوانند به صورت مشخص در آن ثبت نام كنند. نياز به تغييراتي در فرم ج هست كه به دنبال آن تغييرات هستيم. اگر كسي پيشتر خانه داشته و اكنون ندارد و اگر كسي ازدواج نكرده، اما قصد ازدواج دارد نيز بايد بتواند از تسهيلات بهره مند شود چراكه هدف ما اين است كه مردم صاحب خانه شوند؛ بنابراين بايد حداقل 100 هزار واحد مسكوني در استان فارس احداث شود.

وزير راه و شهرسازي گفت: احداث بخشي از واحد هاي مسكوني به صورت خود مالكي است كه زمين و تسهيلات در اختياز مردم قرار مي گيرد تا خود واحد هاي مسكوني خود را بسازند. يك بخش از اين واحد ها نيز توسط پيمانكاران و انبوه سازان احداث مي شود. از اين فرصت بايد استفاده كرده و دانش و فناوري نوين ساخت مسكن را نيز وارد كشور كنيم. اكنون در رده سوم فناوري قرار داريم و در جهان رده ششم و هفتم فناوري نيز وجود دارد. با برخي كشور ها مذاكره كرديم كه فناوري جديد ساخت مسكن را وارد كشور كنيم و اكنون نمايندگان اين كشور ها در تهران حضور دارند.

وي ادامه داد: به دنبال آن هستيم كه مشكلات مالكيت واحد هايي كه مشكل مالكيت دارند را نيز حل كنيم تا كساني كه چندين سال است در اين واحد ها زندگي مي كنند به زندگي در واحد هاي خود ادامه دهند و واحد هاي آن ها تخريب نشود. ما خادمان مردميم و بايد مشكلات مردم را حل كنيم.

قاسمي در انتها گفت: حمل و نقل زيرساخت توسعه كشور است. در برخي كشور ها 20 درصد از توليد ناخالص داخلي را بخش حمل ونقل تشكيل مي دهد. كشور ما كه ژئوپلتيك خاص دارد و كريدور هاي متعددي در آن قرار دارد بايد از اين ظرفيت استفاده كند. روش هاي تأمين مالي بايد متنوع شود تا طرح هاي بزرگ به اجرا در آيد و بايد از سرمايه خصوصي، چه داخلي و چه خارجي در اين زمينه استفاده شود.
منبع خبر:
جوان آنلاين
   تاریخ: ۲۰:۱۳ - ۲۲/۰۷/۱۴۰۰   بازدید: ۸